Opieka

Zapewniamy całodobową pomoc w czynnościach życia codziennego,opiekę pielęgniarską, opiekę higieniczną, niezbędną pomoc w  załatwianiu spraw  osobistych, pielęgnację w chorobie (przez wykwalifikowany personel-opiekunki medyczne) oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

 

Organizacje czasu wolnego polegającą na:

  • zajęciach terapii manualnej, spacerach , pogawędkach, oglądaniu filmów
  • organizowaniu imprez okolicznościowych naszym mieszkańcom.

 

Nad bezpieczeństwem i dobrym samopoczuciem naszych Pensjonariuszy czuwa wykwalifikowany personel opiekuńczo-medyczny.

 

Wizyty lekarza rodzinnego odbywają się 1x w tygodniu lub w/g potrzeby na wezwanie.
Zabiegi rehabilitacyjne w/g zaleceń lekarza.